ekc yapı site loader
Mobil Hızlı Ara: 0532 440 30 40

Isı Yalıtım Sözleşmesi

Isı yalıtım sözleşmesi oldukça önemli bir konudur. Mutlaka ve mutlaka taraflar arasında imzalanması gereken bir anlaşmadır. Önemli ve kapsamlı bir iş olduğu için yapılacaklar tüm ayrıntılarıyla sözleşmede ele alınmalıdır. Böyle bir durumda ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmiş olur.

Sözleşme Tarafları: İşveren ve işi üstlenen firmanın adı, ünvanı ve sözleşmenin imzalandığı tarih yazılır.

Sözleşme Konusu: Yapılacak uygulamaların içeriği ve çalışmanın yürütüleceği binanın adresi yer almalıdır.

İşin Kategorisi: Isı yalıtım çalışmasında kullanılacak ısı yalıtım malzemeleri ve eğer varsa yapılacak olan diğer hizmetler yazılmalıdır.

Malzemeler: Yapılacak uygulamalarda Türk Standartları Enstitüsü’nün onay verdiği malzemelerin kullanılacağı sözleşmede belirtilmelidir.

Bedel ve Sabit Fiyat Garantisi: Isı yalıtım işini yürütecek olan firma mantolama uygulamasını her şey dahil bir şekilde yapmakla yürütmektedir. Hiçbir şartta fiyat artışı talep edemez. Sadece iş artışında fiyat değişikliğine gidebilir.

Ödeme: Mantolama işlemiyle alakalı olarak ödeme şekli ve aralıkları taraflar arasında sözleşmede açıkça belli edilir.

Ekler: Ödeme şartları,  teknik şartnameler gibi durumlar mevcutsa bunlar sözleşmede ek olarak belirtilmelidir.

İş Süresi: Isı yalıtım ve mantolama uygulamasının hangi şartlarda başlayıp bitirileceği, işin aksaması durumunda projeyi yöneten firmanın yükümlülükleri belirtilmelidir. Olumsuz hava koşulları gibi çevresel faktörler durumunda izlenecek yol sözleşmede yer almalıdır.

Tarafların Sorumlulukarı: Uygulama esnasında iki tarafa da düşen sorumluluklar mutlaka sözleşmede belirtilir.

İşçi Hakları: Çalışmada yer alacak personelin hakları ve ödemeler yapılacak sözleşmede bulunur.

İş Güvenliği: Proje yürütülürken iş kazası gibi ortaya çıkabilecek durumlarla ilgili işi yürüten firmanın sorumlulukları sözleşmede yer almalıdır.

İş Artışı: Isı yalıtım çalışması yürütülürken, iş veren tarafı sözleşmede yer almayan fakat bina için gerekliği olduğu düşünülen uygulamaları iş başlangıcından sonra ödemesini yapmak koşuluyla talep edebilir

Nakliye Konusu: Projede hayata geçirilirken kullanılacak tüm malzemelerin adrese nakliyesi işi yürütmekle sorumlu firmaya aittir ve bu durum sözleşmede belirtilmelidir.

Erken Bitirme: Yüklenici firmanın işi sözleşmede belirtilen tarihten erken bitirmesi durumunda ek ücret ya da bonus talebinde bulunamayacağı sözleşmede bulunur.

İhtilaf Durumları: Taraflar arasında bir anlaşmazlık yaşandığı takdirde meselenin hangi ilin mahkemesinde çözüleceği sözleşmede bulunması gereken maddelerden biridir.


İLETİŞİM

Copyright © 2015 EKC Yapı

Altayçeşme mh. Palmiye Sok. No:8/B MALTEPE/İSTANBUL